ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-LEARNING (Ε.Ο.Π.Υ.Η.Π.)

Εισαγωγή

Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 Power Tax Training προσφέρει 40 διαφορετικά Προγράμματα λογιστικής επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.

Τα Προγράμματα αυτά προσφέρονται είτε σε αίθουσα On Line, είτε μέσω live e-learning και απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους λυκείου αλλά και σε ήδη επαγγελματίες του χώρου. Έχει εκπαιδεύσει με απόλυτη επιτυχία απόφοιτους οικονομικών σχολών - Πανεπιστημίων καλύπτοντας πλήρως τις προσδοκίες τους για επαγγελματική Εκπαίδευση, όπως καταδεικνύουν οι αξιολογήσεις τους για τα προγράμματα μας.

Γενικά

Το Power Tax Training eίναι εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για λογιστικά
• Διδάσκουν επαγγελματίες του χώρου με πολυετή εμπειρία, κατά κύριο λόγο ιδιοκτήτες λογιστικών γραφείων με μεγάλη εμπειρία στην Εκπαίδευση των λογιστικών. • Έχει αναπτύξει ένα συνεκτικό πλαίσιο λειτουργίας το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και την εγκυρότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως και την άρτια υποστήριξη των σπουδαστών σε όλα τα στάδια συμμετοχής τους. • Χορηγείται πλήθος σημειώσεων σε όλα τα Εκπαιδευτικά αντικείμενα πλήρως επικαιροποιημένα. • Είναι άρτια εξοπλισμένο με εργαστηριακές αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, projectors, κλπ. • Οι Server μας είναι φορτωμένοι για Εκπαίδευση σχεδόν με τα περισσότερα προγράμματα λογιστικής και μισθοδοσίας που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά. • Σε εμάς δεν περιμένετε να μπείτε σε Εργαστηριακές αίθουσες αλλά είστε μέσα σε αυτές, με πάνω από 60 υπολογιστές DELL τελευταίας τεχνολογίας.

Εξ Αποστάσεως Live e-learning - STREAMING

• Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε από το χώρο σας μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) Power Tax Training σε προκαθορισμένες ημερολογιακά συνεδρίες. • Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται είτε σε απογευματινές ώρες 18:00-21:15 είτε πρωινές 10:00-13:15 το Σαββατοκύριακο. • Στα μαθήματα αυτά μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, απευθύνοντας ερωτήματα στον εισηγητή σας, όπως και στη φυσική αίθουσα διδασκαλίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποστολή e-mail. • Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα πολλαπλής παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει επιλέξει μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας είτε live είτε βιντεοσκοπημένα , είτε και με τους δύο τρόπους. Έτσι μπορεί να ξαναδεί ένα μάθημα όσες φορές θέλει και να το εμπεδώσει με τον δικό του ρυθμό. • Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line σε ψηφιακή μορφή. • Ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει αρχεία .ppt, .pdf, videos, quizzes, links, υποδειγματικές ασκήσεις, case studies, πρόσθετη βιβλιογραφία, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. • H συμμετοχής σας σε ένα μάθημα με Live e-learning είναι εφικτή εφόσον διαθέτετε έναν Η/Υ συνδεδεμένο στο Internet (απλή σύνδεση ADSL), ακουστικά, μικρόφωνο και προαιρετικά web κάμερα συνδεδεμένη στον Η/Υ σας. Πριν την έναρξη των μαθημάτων γίνεται έλεγχος της σύνδεσής και του εξοπλισμού σας από τα στελέχη μας, ώστε την ώρα του μαθήματος να συμμετέχετε απρόσκοπτα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εξ Αποστάσεως (Βιντεοσκοπημένα)

• Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης σε ποιότητα High Definition, η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του καθώς και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες. • Πρόκειται για καινοτόμο τρόπο μελέτης -απόκτησης γνώσης όπου με την καθοδήγηση εισηγητών ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μονοπάτια (learning paths) προκειμένου να καλύψει την προβλεπόμενη ύλη. • Ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του το ψηφιακό ή έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα με το δικό του ρυθμό.

Προϋποθέσεις ενεργοποίησης της υπηρεσίας & Αποδοχή των Όρων

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (e-learning) ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας - e-learning (Ε.Ο.Π.Υ.Η.Π.) οι οποίοι ισχύουν σε συνδυασμό με τους Γενικούς Όρους Χρήσης του ιστότοπου Power Tax Training (Γ.Ο.Χ.) και τους Όρους Εγγραφής Σπουδαστή και Άδειας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει αποδεχθεί κατά τον χρόνο της Αίτησης για την εγγραφή στη διδασκαλία των Σεμιναρίων δια ζώσης ή μέσω e-learning.

Σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης ή αντίθετων ή αντιφατικών μεταξύ τους προβλέψεων στις ενότητες όρων Γ.Ο.Χ., των παρόντων Ε.Ο.Π.Υ.Η.Π. και των Όρων Εγγραφής Σπουδαστή και άδειας επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων, οι τελευταίοι κατισχύουν έναντι των υπολοίπων. Η σειρά ισχύος των όρων είναι η Εξής: 1. Όροι Εγγραφής Σπουδαστή και Άδειας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, 2. E.O.Π.Υ.Η.Π. και 3. Γ.Ο.Χ.

Σεβασμός στα Προσωπικά Δεδομένα

Η ενότητα προστασία προσωπικών δεδομένων των Γενικών Όρων Χρήσης ισχύει συμπληρωματικά στις αντίστοιχες ενότητες των Όρων Εγγραφής Σπουδαστή & Άδειας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και των παρόντων Ε.Ο.Π.Υ.Η.Π. Η σειρά ισχύος των όρων για την λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε κάθε περίπτωση είναι η Εξής: 1. Όροι Εγγραφής Σπουδαστή και Άδειας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, 2. E.O.Π.Υ.Η.Π. και 3. Γ.Ο.Χ. Οι όροι Εγγραφής Σπουδαστή και Άδειας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων κατισχύουν έναντι των υπολοίπων σε περίπτωση που αυτοί αλληλοσυγκρούονται.

Διαδικασία ενεργοποίησης

Κατά την αποδοχή των Όρων εγγραφής Σπουδαστή & Άδειας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχονται στον Σπουδαστή/συμμετέχοντα στο/α Σεμινάριο/α τα κάτωθι στοιχεία για την είσοδο στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning: - Όνομα χρήστη (username) - Προσωπικός κωδικό πρόσβασης (password)

Τα παραπάνω στοιχεία είναι ΜΟΝΑΔΙΚΑ για κάθε Σπουδαστή, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη να τα χρησιμοποιεί σε αυστηρά προσωπικό επίπεδο και να μην τα αποκαλύψει σε τρίτο πρόσωπο.

Με την εισαγωγή των ανωτέρω στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Power Tax Training ολοκληρώνεται η διαδικασία ενεργοποίησης. Προσοχή: H έναρξη της περιόδου χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορεί να διαφέρει και να μην συμπίπτει με την χρονική στιγμή ενεργοποίησης αυτής. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχει ρητά συμφωνηθεί μεταξύ Σπουδαστή και Power Tax Training όπως ορίζεται στους Όρους Εγγραφής Σπουδαστή & Άδειας Επεξεργασίας και όχι στο παρόν.

Τερματισμός παροχής υπηρεσιών

Σε περίπτωση ζημίας ή τυχόν βλάβης που μπορεί να προκύψει από τη μη ορθή χρήση των υπηρεσιών από τον Σπουδαστή αλλά και λόγω απώλειας ή κακής χρήσης των κωδικών, ισχύουν τόσα προβλέπονται στον όρο 8 των Όρων Εγγραφής Σπουδαστή & Άδειας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν την συμπεριφορά του Σπουδαστή και την μονομερή καταγγελία της παροχής υπηρεσιών, το Power Tax Training δικαιούται να προβεί αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική εντολή σε τερματισμό παροχής υπηρεσιών στον εν λόγω χρήστη χωρίς καμία αποζημίωση προς αυτόν και χωρίς την επιστροφή χρημάτων.

Διακοπή λειτουργίας

Το Power Tax Training δεν ευθύνεται σε περίπτωση πρόσκαιρης δυσλειτουργίας, διακοπής, αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) τρίτων κατασκευαστών ή παρόχων που χρησιμοποιεί και δεν υπέχει οποιαδήποτε μορφής ευθύνη για τυχόν πρόσκαιρα προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν προσωρινά την εκπαιδευτική πλατφόρμα μη διαθέσιμη. Το Power Tax Training διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει την εκτέλεση των υπηρεσιών ή την πρόσβαση του χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχεται από αυτό σε συνάρτηση με την παροχή των υπηρεσιών (1) όπου απαιτείται από το νόμο, (2) κατόπιν δικαστικής αποφάσεως από αρμόδιο δικαστήριο και (3) όταν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο χρήστης/ Σπουδαστής εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή άλλη μη νόμιμη δραστηριότητα σχετικά με τη συμφωνία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και χρήσης αυτού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς το Power Tax Training παρακαλούμε αποστείλατε το σχόλιο σας στην ειδική φόρμα που βρίσκεται στον Power Tax Training υπό την κεφαλίδα «επικοινωνία» Για τεχνικά θέματα που άπτονται της υπηρεσίας e-learning επικοινωνήστε μαζί μας στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6231894, 210-6985315, 210-6916886 και μέσω e-mail στο info@power-tax-training.gr Website:www.power-tax-training.gr .